NỘI QUY PHÒNG THỰC HÀNH

Sử dụng tài khoản: phongmay mật khẩu: 1234567 để xem ghi nhận phòng máy

ĐỐI VỚI SINH VIÊN

1. Chấp hành sự hướng dẫn của giáo viên.
2. Không mang các thiết bị, hóa chất, chất dễ gây cháy nổ vào phòng máy.
3. Tuân thủ quy trình khởi động và tắt máy tính, thiết bị.
4. Trong giờ thực hành không sử dụng máy tính, thiết bị vào mục đích khác.
5. Có ý thức bảo quản, giữ gìn máy tính, thiết bị, nếu làm hỏng, mất mát phải bồi thường.
6. Không tự ý di chuyển, thay đổi máy tính, thiết bị trong phòng máy.
7. Giữ vệ sinh, trật tự, không ăn quà bánh, uống nước, hút thuốc lá trong phòng thực hành.
8. Để vật dụng cá nhân đúng nơi quy định, theo hướng dẫn.
9. Khi các máy tính, thiết bị có sự cố cần báo ngay với giáo viên.
10. Cuối giờ thực hành phải xếp lại ghế, thiết bị ngay ngắn, đúng vị trí.

ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

1. Đăng ký thực hành, cung cấp phần mềm phối hợp với cán bộ quản lý phòng thực hành để cài đặt trước ít nhất 3 ngày làm việc.
2. Phổ biến nội quy phòng thực hành cho sinh viên. Không bỏ phòng máy ra ngoài trong thời gian giảng dạy theo thời khóa biểu.
3. Tự chịu trách nhiệm về mất mát thiết bị xảy ra trong giờ học của mình giảng dạy.
4. Ghi nhật ký phòng máy hoặc cập nhật hệ thống quản lý trực tuyến.

ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ PHÒNG MÁY.

1. Kịp thời đáp ứng các yêu cầu về cài đặt phần mềm cho sinh viên thực hành.
2. Trước và sau giờ thực hành cần có sự bàn giao thiết bị cho giáo viên hướng dẫn thực hành.
3. Kịp thời xử lý các sự cố đảm bảo cho phòng thực hành luôn hoạt động ổn định.

Kiên Giang, ngày 29 tháng 02 năm 2017

TRƯỞNG KHOA


Vui lòng chọn các chức năng cần thiết trong "Danh mục"

Nếu có vấn đề vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Phương Thy qua điện thoại: 0988.355.112, email: ntpthi@kgc.edu.vn.